1ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ~ Συναρτήσεις


Παράγραφος 1


Θεμελιώδεις έννοιες των συναρτήσεων


Η παράγραφος αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι θα μάθεις ό,τι ακριβώς βλέπεις στον τίτλο της: τις θεμελιώδεις έννοιες των συναρτήσεων, έννοιες δηλαδή οι οποίες θα σε συντροφεύουν συνεχώς σε όλη την Γ' Λυκείου.

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην παράγραφο 1 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Τα θέματα της θεωρίας είναι αρκετά και σημαντικά. Εν συντομία μόνο, καταγράφω τα κυριότερα:

α)  Θα ξαναδείς τι ονομάζουμε συνάρτηση, πεδίο ορισμού συνάρτησης, σύνολο τιμών συνάρτησης (τα έμαθες στην Άλγεβρα της Α' Λυκείου).

β)  Θα μάθεις ποιες είναι οι ρίζες μιας συνάρτησης.

γ)  Θα ξαναδείς τι ονομάζουμε δίκλαδη συνάρτηση ή συνάρτηση διπλού τύπου (το έμαθες στην Άλγεβρα της Α' Λυκείου).

δ)  Θα μάθεις για τις λεγόμενες συναρτησιακές σχέσεις.

Πρόκειται για ένα νέο θέμα, το οποίο θα δεις πάρα πολλές φορές στην θεωρία, αλλά περισσότερο στις ασκήσεις. Η αναλυτική παρουσίαση που θα διαβάσεις θα σε βοηθήσει να το κατανοήσεις από την αρχή.

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Κατηγορία 1 ~ Θεμελιώδεις έννοιες των συναρτήσεων

1η ομάδα ~ Πεδίο ορισμού συνάρτησης.

2η ομάδα ~ Σύνολο τιμών συνάρτησης.

3η ομάδα ~ Συναρτησιακές σχέσεις.

4η ομάδα ~ Προβλήματα. Συνδυαστικές ασκήσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!