5ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ~ Συναρτήσεις


Παράγραφος 5


Πράξεις με συναρτήσεις: άθροισμα, διαφορά, γινόμενο και πηλίκο


Στην θεωρία θα μάθεις πώς κάνουμε πράξεις με συναρτήσεις. Συγκεκριμένα, πώς ορίζεται το άθροισμα, η διαφορά, το γινόμενο και το πηλίκο δύο συναρτήσεων. Δεν είναι δύσκολο θέμα, έχει όμως ένα - δύο λεπτά σημεία που πρέπει να προσέξεις.

Στην μεθοδολογία για τις ασκήσεις δεν θα δεις κάτι εξειδικευμένο ή δύσκολο, αφού όλη η δουλειά στηρίζεται στους ορισμούς της θεωρίας.

Διδακτικό υλικό

1

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Εμπλούτισε τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 5 ~ Άθροισμα, διαφορά, γινόμενο και πηλίκο συναρτήσεων

1ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2ο τεύχος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!