27ο μάθημα

Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου


Ερωτήσεις κατανόησης του κεφαλαίου


Οι ερωτήσεις κατανόησης πάντα θέλουν προσοχή!

Είτε είναι του ύφους «Σωστό - Λάθος» ή «Αληθής - Ψευδής» είτε διατυπώνεται μια πρόταση/ένας ισχυρισμός και δίνεται ένας αριθμός απαντήσεων, από τις οποίες πρέπει να επιλέξεις την σωστή, είτε ζητείται αιτιολόγηση είτε δεν ζητείται:

  ποτέ μην βιάζεσαι να απαντήσεις!

  πάντα να διαβάζεις αργά και πολύ προσεκτικά, λέξη προς λέξη, σύμβολο προς σύμβολο, την πρόταση!

 πάντα να έχεις κατά νου ότι αυτές οι προτάσεις κρύβουν λεπτά - πονηρά σημεία και πολύ εύκολα μπορεί να την πατήσεις.

Στην πλειονότητά τους οι απαντήσεις προέρχονται από την θεωρία (άλλοτε αμέσως και άλλοτε εμμέσως), όμως θα δεις και περιπτώσεις στις οποίες έχεις να αντιμετωπίσεις μία μίνι άσκηση.

Τέλος, πάντα φρόντιζε να δίνεις αιτιολόγηση, είτε αυτή ζητείται είτε όχι. Στην δεύτερη περίπτωση, την αιτιολόγηση δεν την γράφεις βεβαίως. Μέσω αυτής, όμως, ελέγχεις την ορθότητα του συλλογισμού που έκανες, ο οποίος σε οδήγησε στην απάντηση που έδωσες.

Όλες οι απαντήσεις που θα δεις στο e-book είναι πλήρως αιτιολογημένες.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!