2ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ~ Συναρτήσεις


Παράγραφος 2


Γραφική παράσταση συνάρτησης


Και αυτή η παράγραφος είναι πολύ σημαντική, διότι θα μάθεις τα πιο βασικά θέματα που αφορούν την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης. Τα πιο πολλά από αυτά θα τα δεις στις ασκήσεις όλης της Γ' Λυκείου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η παρουσίαση της θεωρίας και μεθοδολογίας ασκήσεων είναι πολύ αναλυτική (ίσως μοναδική στο είδος της στο διαδίκτυο).

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην παράγραφο 2 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Τα θέματα της θεωρίας είναι αρκετά και σημαντικά. Εν συντομία μόνο, καταγράφω τα κυριότερα:

α)  θα ξαναδείς τι ονομάζουμε γραφική παράσταση συνάρτησης (τα έμαθες στην Άλγεβρα της Α' Λυκείου) και βασικές μετατοπίσεις που κάνουμε στις γραφικές παραστάσεις (τις έμαθες στην Β' Λυκείου).

β)  θα μάθεις ποιες είναι οι βασικές συναρτήσεις, ποιες είναι οι ονομασίες μερικών εκ αυτών, ποιες είναι οι γραφικές τους παραστάσεις και ποιες βασικές πληροφορίες προκύπτουν από αυτές.

Τις βασικές αυτές συναρτήσεις θα τις χρησιμοποιείς συνεχώς στην Γ' Λυκείου, οπότε μάθε τες καλά!

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Κατηγορία 2 ~ Γραφική παράσταση συνάρτησης

1η ομάδα ~ Γραφική παράσταση μίας συνάρτησης

2η ομάδα ~ Γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων

3η ομάδα ~ Γραφική παράσταση μίας συνάρτησης και μία ευθεία

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!