16ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ~ Συνέχεια συνάρτησης


Παράγραφος 2


Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα


Έχοντας μάθει πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της (15ο μάθημα), στην παράγραφο αυτή θα μάθεις πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα διάστημα, έννοια ακόμη πιο σημαντική από την συνέχεια σε σημείο.

Στην θεωρία θα μάθεις πότε μια συνάρτηση λέγεται/είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα, πότε σε ένα κλειστό διάστημα, καθώς και πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Σημαντικό (αλλά όχι δύσκολο) θέμα είναι πώς θα αιτιολογήσεις ότι μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα διάστημα, κάτι που θα χρειάζεσαι πάρα πολύ συχνά από την ενότητα 5 και μετά (και στα επόμενα δύο κεφάλαια, Διαφορικός Λογισμός και Ολοκληρωτικός Λογισμός).

Στην μεθοδολογία για τις ασκήσεις θα δεις πώς όσα έμαθες στις ενότητες 2 και 3 για τους υπολογισμούς ορίων θα έρθουν και θα βρουν εφαρμογή στα θέματα των ασκήσεων της συνέχειας, αφού πρακτικά όλη η δουλειά εδώ στηρίζεται στον ορισμό συνέχειας σε σημείο. Στην πλειονότητά τους, οι ασκήσεις αυτής της ενότητας δεν παρουσιάζουν δυσκολία.

Στις λυμένες ασκήσεις θα βρεις και ασκήσεις πάνω στα θέματα της παραγράφου 1 (15ο μάθημα).

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!