16ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ~ Συνέχεια συνάρτησης


Παράγραφος 2


Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα


Έχοντας μάθει πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της (15ο μάθημα), στην παράγραφο αυτή θα μάθεις πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα διάστημα, έννοια ακόμη πιο σημαντική από την συνέχεια σε σημείο.

Στην θεωρία θα μάθεις πότε μια συνάρτηση λέγεται/είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα, πότε σε ένα κλειστό διάστημα, καθώς και πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Σημαντικό (αλλά όχι δύσκολο) θέμα είναι πώς θα αιτιολογήσεις ότι μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα διάστημα, κάτι που θα χρειάζεσαι πάρα πολύ συχνά από την ενότητα 5 και μετά (και στα επόμενα δύο κεφάλαια, Διαφορικός Λογισμός και Ολοκληρωτικός Λογισμός).

Στην μεθοδολογία για τις ασκήσεις θα δεις πώς όσα έμαθες στις ενότητες 2 και 3 για τους υπολογισμούς ορίων θα έρθουν και θα βρουν εφαρμογή στα θέματα των ασκήσεων της συνέχειας, αφού πρακτικά όλη η δουλειά εδώ στηρίζεται στον ορισμό συνέχειας σε σημείο. Στην πλειονότητά τους, οι ασκήσεις αυτής της ενότητας δεν παρουσιάζουν δυσκολία.

Στις λυμένες ασκήσεις θα βρεις και ασκήσεις πάνω στα θέματα της παραγράφου 1 (15ο μάθημα).

Διδακτικό υλικό

1

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Εμπλούτισε τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 15 ~ Συνέχεια συνάρτησης

1η ομάδα ~ Να εξετάσετε/να δείξετε/ξέρετε ότι μια συνάρτηση είναι συνεχής (σε σημείο ή σε διάστημα)

2η ομάδα ~ Να βρείτε την τιμή μιας παραμέτρου, ώστε μια συνάρτηση να είναι συνεχής (σε σημείο ή σε διάστημα)

1ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2ο τεύχος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!