22ο μάθημα

Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου


Παράγραφος 1.4


Οι λύσεις των ασκήσεων στηρίζονται στην έννοια του πλευρικού ορίου μιας συνάρτησης σε έναν αριθμό.

Η σχετική θεωρία αναπτύσσεται στην ενότητα 2, παράγραφο 1 στο βιβλίο μου (9ο μάθημα).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!