12ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ~ Όριο συνάρτησης - «Θεωρητικά» θέματα ορίων


Παράγραφος 1


Πεπερασμένο όριο συνάρτησης σε σημείο


Στην ενότητα 2 είδες το «υπολογιστικό» μέρος των θεμάτων στα όρια, δηλαδή πώς θα υπολογίσεις ένα όριο, όταν μέσα σε αυτό υπάρχει συγκεκριμένη παράσταση, συγκεκριμένη συνάρτηση.

Στην ενότητα αυτή θα δεις το «θεωρητικό» μέρος, δηλαδή πώς θα υπολογίσεις ένα όριο, όταν δεν είναι γνωστός ο τύπος της συνάρτησης. Για να το θέσω με πιο απλά λόγια, θα μάθεις πώς θα υπολογίσεις ένα όριο, όταν μέσα σε αυτό υπάρχει ο συμβολισμός f(x), χωρίς να είναι γνωστός ο τύπος της f(x). Θα στηριχθείς πάλι, φυσικά, στις ίδιες ιδιότητες που αναφέρθηκαν στην ενότητα 2 και την παράγραφο 1 (9ο μάθημα), όμως εδώ θα τις δεις με άλλο μάτι, δηλαδή με περισσότερη λεπτομέρεια.

Στην παράγραφο αυτή συγκεκριμένα, θα δεις το «θεωρητικό» μέρος των ορίων με απροσδιοριστία «μηδέν διά μηδέν».

Πρόσεξέ τα πολύ και μάθε τα καλά, διότι οι τεχνικές που θα δεις στην μεθοδολογία εφαρμόζονται πολλές φορές και στα «θεωρητικά» θέματα που θα δεις στην απροσδιοριστία «αριθμός διά μηδέν» (ενότητα 3, παράγραφος 2, 13ο μάθημα) και στα όρια στο άπειρο (ενότητα 3, παράγραφος 3, 14ο μάθημα).

Όσα θα διαβάσεις εδώ καλύπτουν θέματα των παραγράφων 1.4 και 1.5 του σχολικού βιβλίου.

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην παράγραφο 1 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Θα μάθεις τι μπορείς (αλλά και δεν μπορείς) να κάνεις, όταν μέσα σε ένα όριο έχεις τον συμβολισμό f(x), δηλαδή κάποια συνάρτηση της οποίας δεν δίνεται/δεν είναι γνωστός ο τύπος.

Το κυριότερο μέρος της παραγράφου 1 αναπτύσσεται στην μεθοδολογία για τις ασκήσεις.

Διδακτικό υλικό

1

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Εμπλούτισε τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 12 ~ «Θεωρητικά» θέματα στο πεπερασμένο όριο συνάρτησης σε σημείο

1η ομάδα ~ Γενικά θέματα στα «θεωρητικά» όρια

2η ομάδα ~ Να βρείτε την τιμή μιας παραμέτρου ώστε ένα όριο να υπάρχει ή να έχει συγκεκριμένη τιμή

3η ομάδα ~ Να βρείτε το όριο μιας συνάρτησης, η οποία βρίσκεται μέσα σε όριο με γνωστή τιμή

4η ομάδα ~ Να βρείτε το όριο μιας συνάρτησης, όταν δίνεται διπλή ανισότητα ή όταν δίνεται μονή ανισότητα

1ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2ο τεύχος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

Κατηγορία 12 ~ «Θεωρητικά» θέματα στο πεπερασμένο όριο συνάρτησης σε σημείο

1η ομάδα ~ Γενικά θέματα στα «θεωρητικά» όρια

2η ομάδα ~ Να βρείτε την τιμή μιας παραμέτρου ώστε ένα όριο να υπάρχει ή να έχει συγκεκριμένη τιμή

3η ομάδα ~ Να βρείτε το όριο μιας συνάρτησης, η οποία βρίσκεται μέσα σε όριο με γνωστή τιμή

4η ομάδα ~ Να βρείτε το όριο μιας συνάρτησης, όταν δίνεται διπλή ανισότητα ή όταν δίνεται μονή ανισότητα

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!