14ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ~ Όριο συνάρτησης - «Θεωρητικά» θέματα ορίων


Παράγραφος 3


Όριο συνάρτησης στο άπειρο


Στην ενότητα 2 και την παράγραφο 3 (11ο μάθημα) είδες το «υπολογιστικό» μέρος των ορίων στο άπειρο. Εδώ θα δεις το «θεωρητικό» μέρος, θέματα δηλαδή αντίστοιχα με αυτά που είδες στην ενότητα 3 και τις παραγράφους 1 και 2 που προηγήθηκαν (12ο και 13ο μάθημα αντίστοιχα).

Στην θεωρία της παρούσας παραγράφου θα δεις μερικές απαραίτητες παρατηρήσεις και συμπληρώσεις για το «θεωρητικό» σκέλος των θεμάτων αυτών (οι σχετικές προτάσεις και ιδιότητες της θεωρίας αναφέρθηκαν στην ενότητα 2 και την παράγραφο 3, 11ο μάθημα). Εξειδικευμένη μεθοδολογία δεν υπάρχει σε γενικές γραμμές, αφού τεχνικές που έμαθες στην παράγραφο 1 της ενότητας 3 (12ο μάθημα) εφαρμόζονται και εδώ σε μεγάλο βαθμό, καθώς ό,τι έμαθες στα «υπολογιστικά» θέματα των ορίων στο άπειρο (ενότητα 2, παράγραφος 3, 11ο μάθημα).

Όσα θα διαβάσεις εδώ καλύπτουν θέματα της παραγράφου 1.7 του σχολικού βιβλίου.

Διδακτικό υλικό

1

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Εμπλούτισε τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 14 ~ «Θεωρητικά» θέματα στο όριο συνάρτησης στο άπειρο

1ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2ο τεύχος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!