15ο μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ~ Συνέχεια συνάρτησης


Παράγραφος 1


Συνέχεια συνάρτησης σε σημείο


Στην ενότητα αυτή θα μάθεις μία νέα έννοια στις συναρτήσεις: την συνέχεια μιας συνάρτησης.

Πρόκειται για πολύ σημαντική έννοια - ιδιότητα που μπορεί να έχει μια συνάρτηση, η οποία στην πορεία (ενότητα 5) θα οδηγήσει σε μερικά σημαντικά θεωρήματα στην θεωρία - μελέτη των συναρτήσεων.

Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις πότε μια συνάρτηση λέγεται/είναι συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Αυτή μετά (παράγραφος 2 παρούσας ενότητας, 16ο μάθημα) θα οδηγήσει στην έννοια της συνέχειας σε διάστημα.

Μεθοδολογία και λυμένες ασκήσεις θα βρεις στην παράγραφο 2 της ενότητας 4 (16ο μάθημα).

Διδακτικό υλικό

1

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!