5ο μάθημα

Παράγραφος 5


Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης


Στην παράγραφο αυτή θα βρεις συγκεντρωμένα και θα μάθεις όλα όσα χρειάζεσαι για το θέμα της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης. Θα διαπιστώσεις ότι η θεματολογία είναι αρκετά πλούσια, σε πλήρη αντίθεση με το σχολικό βιβλίο, στο οποίο η υποστήριξη από την θεωρία είναι ελάχιστη.

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην παράγραφο 5 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Θα μάθεις πώς ορίζεται η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης σε κάποιο σημείο της και ποια είναι η εξίσωσή της. Επίσης, θα μάθεις τι ονομάζουμε κλίση μιας γραφικής παράστασης (ή κλίση συνάρτησης).

Να προσέξεις πολύ τις παρατηρήσεις που υπάρχουν στην θεωρία!

Όσα θα μάθεις εδώ αφορούν θέματα τα οποία αναπτύσσονται, πολύ φτωχικά και σκόρπια, στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του σχολικού βιβλίου.

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία


Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις


Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

Κατηγορία 5 ~ Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης

ΤΟΜΟΣ Α΄

1η ομάδα ~ Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης, όταν δίνεται η τετμημένη ή η τεταγμένη του σημείου επαφής.

2η ομάδα ~ Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης, όταν δεν δίνεται το σημείο επαφής, αλλά μια ιδιότητα που έχει η εφαπτομένη.

3η ομάδα ~ Να βρείτε το σημείο της γραφικής παράστασης στο οποίο η εφαπτομένη έχει κάποια ιδιότητα.

4η ομάδα ~ Να βρείτε την τιμή μιας παραμέτρου, ώστε η εφαπτομένη σε γνωστό σημείο να έχει κάποια ιδιότητα.

5η ομάδα ~ Να βρείτε τις κοινές εφαπτομένες δύο γραφικών παραστάσεων.

Κατηγορία 5 ~ Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης

ΤΟΜΟΣ Β'

6η ομάδα ~ ∆ύο γραφικές παραστάσεις έχουν κοινή εφαπτομένη σε κοινό τους σημείο (ισοδύναμα, δύο γραφικές παραστάσεις εφάπτονται).

7η ομάδα ~ Ευθεία εφάπτεται στην γραφική παράσταση μιας συνάρτησης.

8η ομάδα ~ Γενικές ασκήσεις στην εφαπτομένη.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!