4ο μάθημα

Παράγραφος 4


Ασύμπτωτες γραφικής παράστασης συνάρτησης


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις πώς θα βρεις τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης, οι οποίες είναι ευθείες προς τις οποίες συγκλίνει η γραφική παράσταση.

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην παράγραφο 4 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Οι ασύμπτωτες μιας συνάρτησης διακρίνονται σε τρία είδη, όπως και οι ευθείες γενικώς: κατακόρυφες, οριζόντιες και πλάγιες ασύμπτωτες.

Μέσω των σχετικών ορισμών και προτάσεων της θεωρίας, θα μάθεις πότε η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης έχει κατακόρυφη ή οριζόντια ή πλάγια ασύμπτωτη.

 Όσα θα μάθεις εδώ αφορούν θέματα της παραγράφου 2.9 του σχολικού βιβλίου, η οποία βρίσκεται σε λανθασμένη θέση στο σχολικό βιβλίο και την σειρά διδασκαλίας, ακόμη και σήμερα.

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Κατηγορία 4 ~ Ασύμπτωτες γραφικής παράστασης συνάρτησης

1η ομάδα ~ Να βρείτε τις ασύμπτωτες μιας συνάρτησης.

2η ομάδα ~ Να βρείτε την τιμή μιας παραμέτρου, ώστε γνωστή ευθεία να είναι ασύμπτωτη μιας συνάρτησης.

3η ομάδα ~ Γενικές ασκήσεις στις ασύμπτωτες.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!