11ο μάθημα

Παράγραφος 11


Κυρτότητα και σημεία καμπής συνάρτησης. Χάραξη γραφικής παράστασης.


Η έννοια της κυρτότητας μιας συνάρτησης είναι ανάλογη της μονοτονίας, οπότε η σχετική εμπειρία που απέκτησες από την μονοτονία θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις με περισσότερη άνεση όσα θα δεις εδώ.

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην παράγραφο 11 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Θα μάθεις πότε μια συνάρτηση λέγεται/είναι κοίλη και πότε κυρτή σε ένα διάστημα και ποιο σημείο της γραφικής της παράστασης λέγεται σημείο καμπής.

Επίσης, θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις για να σχεδιάσεις την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης.

 Όσα θα μάθεις εδώ αφορούν θέματα της παραγράφου 2.8 του σχολικού βιβλίου.

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Κατηγορία 11 ~ Κυρτότητα και σημεία καμπής συνάρτησης. Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης.

1η ομάδα ~ Να βρείτε την κυρτότητα και τα σημεία καμπής μιας συνάρτησης.

2η ομάδα ~ Να βρείτε την τιμή μιας παραμέτρου, ώστε μια συνάρτηση να είναι κοίλη/κυρτή ή να παρουσιάζει καμπή σε κάποιο σημείο.

3η ομάδα ~ Γενικές ασκήσεις στην κυρτότητα.

4η ομάδα ~ Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!