9ο μάθημα

Παράγραφος 9


Συνέπειες Θεωρήματος Μέσης Τιμής


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις δύο βασικές προτάσεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν σε δύο πολύ χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων:

α)  πώς θα δείξεις ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή.

β)  πώς θα βρεις τον τύπο μιας συνάρτησης.

Κυριότερη περίπτωση είναι η (β) και στην αναλυτική μεθοδολογία θα δεις πώς θα δουλέψεις όταν γνωρίζεις τον τύπο της πρώτης παραγώγου ή όταν έχεις μια σχέση μέσα στην οποία είναι η ζητούμενη συνάρτηση και η πρώτη της παράγωγος.

Όσα θα μάθεις εδώ αφορούν θέματα της παραγράφου 2.6 του σχολικού βιβλίου.


Οι αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις της παραγράφου 9 εντάσσονται στην ακόλουθη κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες:

Κατηγορία 9 ~ Συνέπειες Θεωρήματος Μέσης Τιμής

1η ομάδα ~ Να δείξετε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή.

2η ομάδα ~ Να βρείτε τον τύπο μιας συνάρτησης ή να δείξετε ότι είναι κάποιος συγκεκριμένος.

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία


Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις


Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

Κατηγορία 9 ~ Συνέπειες Θεωρήματος Μέσης Τιμής

1η ομάδα ~ Να δείξετε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή.

2η ομάδα ~ Να βρείτε τον τύπο μιας συνάρτησης ή να δείξετε ότι είναι κάποιος συγκεκριμένος.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!