1ο μάθημα

Παράγραφος 1


Ορισμός παραγώγου συνάρτησης σε σημείο


Η πρώτη αυτή παράγραφος δεν παρουσιάζει δυσκολία και αποτελεί την εισαγωγή σου στην έννοια η οποία θα κυριαρχεί στο κεφάλαιο: την έννοια της παραγώγου.

Κατ' αναλογία με την έννοια της συνέχειας, όπου πρώτα είδες πότε μια συνάρτηση λέγεται/είναι συνεχής σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της, εδώ θα μάθεις πότε μια συνάρτηση λέγεται/είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της.

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην παράγραφο 1 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Θα μάθεις πότε μια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της και βασικές προτάσεις οι οποίες συνδέουν την συνέχεια και την παραγωγισιμότητα μιας συνάρτησης σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της.

 Όσα θα μάθεις εδώ αφορούν θέματα της παραγράφου 2.1 του σχολικού βιβλίου.

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Κατηγορία 1 ~ Ορισμός παραγώγου συνάρτησης σε σημείο

1η ομάδα ~ Να εξετάσετε/να δείξετε/ξέρετε ότι μια συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο.

2η ομάδα ~ Να βρείτε την τιμή μιας παραμέτρου, ώστε μια συνάρτηση να είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!