9ο μάθημα

Παράγραφος 1.9


Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις


Οι ρητές αλγεβρικές παραστάσεις (απλούστερα, ρητές παραστάσεις), δηλαδή κλάσματα των οποίων οι όροι είναι πολυώνυμα, είναι το θέμα αυτής της παραγράφου.

Θα μάθεις τι πρέπει να ισχύει ώστε να ορίζεται μια ρητή παράσταση και πώς κάνεις απλοποιήσεις σε τέτοια παράσταση. Εδώ είναι που θα δεις και μία πολύ σημαντική εφαρμογή της παραγοντοποίησης, γιατί δηλαδή έμαθες παραγοντοποίηση και πού αυτή χρειάζεται.


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!