3ο μάθημα

Παράγραφος 1.3


Πολυώνυμα - Πρόσθεση και αφαίρεση πολυωνύμων


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις μια πολύ σημαντική έννοια: ποια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται πολυώνυμο.

Πρόκειται για την πλέον συνηθισμένη μορφή αλγεβρικών παραστάσεων που θα συναντάς στην θεωρία και τις ασκήσεις.

Ως προς το θέμα των πράξεων μεταξύ πολυωνύμων, εδώ θα μάθεις τις δύο πρώτες και πολύ απλές: πώς προσθέτεις/αφαιρείς πολυώνυμα.


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!