5ο μάθημα

Παράγραφος 1.5


Αξιοσημείωτες ταυτότητες


Η παράγραφος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική!

Θα μάθεις τι ονομάζουμε ταυτότητα στην Άλγεβρα και ποιος είναι ο πολύ σημαντικός ρόλος που παίζουν οι «αξιοσημείωτες ταυτότητες» που αναφέρονται στον τίτλο της παραγράφου.

Πρόκειται για τύπους, οι οποίοι μάς λένε ακριβώς με ποιον τρόπο κάνουμε πράξεις σε αλγεβρικές παραστάσεις συγκεκριμένων μορφών. Τους τύπους αυτούς πρέπει οπωσδήποτε να τους μάθεις, διότι θα τους συναντήσεις εκατομμύρια φορές στις ασκήσεις!


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!