8ο μάθημα

Παράγραφος 1.8


Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακέραιων αλγεβρικών παραστάσεων


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις:

α)  τι ονομάζουμε Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων και πώς θα το βρεις.

β)  τι ονομάζουμε Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (Μ.Κ.Δ.) δύο ή περισσότερων αλγεβρικών παραστάσεων και πώς θα τον βρεις.

Πολύ σημαντικότερη είναι η έννοια του Ε.Κ.Π. και σε αυτήν δώσε την μεγαλύτερη προσοχή. Όπως ίσως φαντάζεσαι, θα σου χρειαστεί όταν πρόκειται να προσθέσεις/αφαιρέσεις κλάσματα τα οποία έχουν αλγεβρικές παραστάσεις στους παρονομαστές τους (ναι, σωστά το φαντάστηκες).


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!