2ο μάθημα

Παράγραφος 1.2


Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα


Η παράγραφος 1.2 αποτελείται από δύο υποπαραγράφους:

Α.  Αλγεβρικές παραστάσεις - Μονώνυμα

Θα μάθεις ποια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται μονώνυμο, καθώς και άλλες βασικές έννοιες που την συνοδεύουν.

Β.  Πράξεις με μονώνυμα

Θα μάθεις πώς κάνεις με μονώνυμα τις τέσσερις γνωστές πράξεις.


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!