7ο μάθημα

Παράγραφος 1.7


Διαίρεση πολυωνύμων


Η πράξη αυτή μεταξύ πολυωνύμων είναι από τις λιγότερο συνηθισμένες στις ασκήσεις (η αλήθεια είναι ότι σπανίως διαιρούμε δύο πολυώνυμα).

Στο θέμα της διαίρεσης δύο πολυωνύμων, όμως, έχει αξία να προσέξεις ασκήσεις στις οποίες η εκτέλεση μιας διαίρεσης δεν είναι καθαυτό το θέμα, αλλά η άσκηση ασχολείται με το γενικότερο θέμα της διαιρετότητας. Γι' αυτό, πρόσεξε πολύ στην θεωρία την περίπτωση της τέλειας διαίρεσης (όπως ακριβώς την γνώρισες στην διαίρεση αριθμών, μια διαίρεση λέγεται/είναι τέλεια, όταν το υπόλοιπό της είναι μηδέν) και τις εκφράσεις οι οποίες συνοδεύουν αυτό το φαινόμενο.


Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!