1ο μάθημα

Ενότητα 1


Αρχική συνάρτηση (αόριστο ολοκλήρωμα)


Η πρώτη αυτή ενότητα δεν παρουσιάζει δυσκολία, αφού την έννοια της αρχικής συνάρτησης την έχεις ήδη γνωρίσει στον Διαφορικό Λογισμό. Ειδικότερα, στις ασκήσεις του θεωρήματος του Rolle, όταν έπρεπε να αποδείξεις ότι μια εξίσωση έχει μία τουλάχιστον ρίζα σε ένα ανοικτό διάστημα, και στις ασκήσεις στις οποίες έπρεπε να βρεις τον τύπο μιας συνάρτησης και είχες τον τύπο της πρώτης της παραγώγου (συνέπειες του Θ.Μ.Τ.).

Το «αόριστο ολοκλήρωμα» που υπάρχει στον τίτλο της ενότητας αγνόησέ το, αφού είναι εκτός ύλης η σχετική έννοια (εγκληματικό λάθος, αλλά τι να λέμε τώρα...). Μπήκε μόνο για να υπάρχει αντιστοιχία με τον τίτλο της αντίστοιχης παραγράφου του σχολικού βιβλίου (στου οποίου τον τίτλο στην αντίστοιχη παράγραφο υπάρχει μόνο το αόριστο ολοκλήρωμα, όχι και η «αρχική συνάρτηση» που βλέπεις εδώ).

Η φιλοσοφία των ασκήσεων εδώ είναι φιλοσοφία Διαφορικού Λογισμού και όχι ολοκληρωμάτων. Επομένως, μην ανησυχείς, δεν θα δεις κάτι από την θεωρία των ολοκληρωμάτων ακόμα.

Όσα θα διαβάσεις εδώ αφορούν θέματα της παραγράφου 3.1 του σχολικού βιβλίου.

1ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!