4ο μάθημα

Ενότητα 4


Εμβαδόν επίπεδου χωρίου


Στην ενότητα αυτή θα μάθεις πώς θα βρεις το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζεται:

α)  από την γραφική παράσταση μίας συνάρτησης και τον άξονα x'x (και μία ή δύο κατακόρυφες ευθείες).

β)  από τις γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων (και μία ή δύο κατακόρυφες ευθείες).

Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι θα μάθεις στην ενότητα 4 και ποια θέματα υπάρχουν στις λυμένες ασκήσεις.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Θα μάθεις πώς ορίζεται το εμβαδόν του επίπεδου χωρίου, το οποίο σχηματίζεται από την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, τον άξονα x'x και δύο κατακόρυφες ευθείες. Ο ορισμός είναι αρκετά στριφνός και σχετίζεται με την αναλυτικότατη εξήγηση του ορισμού που υπάρχει στην ενότητα 3 (3ο μάθημα) και τον ορισμό του ορισμένου ολοκληρώματος μιας συνάρτησης.

Η ενότητα 4 είναι χωρισμένη σε δύο (2) παραγράφους:

Παράγραφος 1 ~ Στο σχηματιζόμενο χωρίο συμμετέχει μόνο μία συνάρτηση.

Παράγραφος 2 ~ Στο σχηματιζόμενο χωρίο συμμετέχουν δύο συναρτήσεις.

Το κυριότερο μέρος της ενότητας, όμως, αναπτύσσεται στην μεθοδολογία. Πάτησε στην σχετική καρτέλα για να δεις τι υπάρχει εκεί.

Όσα θα μάθεις εδώ αφορούν θέματα της παραγράφου 3.7 του σχολικού βιβλίου.

1ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

2ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Μελέτησε προσεκτικά τις αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις, κατανόησε και εμπλούτισε όσα διάβασες στην θεωρία.

Κατηγορία 4 ~ Εμβαδόν επίπεδου χωρίου

1η ομάδα ~ Εμβαδόν επίπεδου χωρίου, το οποίο σχηματίζεται από μία συνάρτηση και τον άξονα x'x (και μία ή δύο κατακόρυφες ευθείες).

2η ομάδα ~ Εμβαδόν επίπεδου χωρίου, το οποίο σχηματίζεται από δύο συναρτήσεις (και μία ή δύο κατακόρυφες ευθείες).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!