1ο μάθημα

Παράγραφος 1.1


Ισότητα τριγώνων


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις για ένα από τα σημαντικότερα θέματα της Γεωμετρίας: τα κριτήρια ισότητας τριγώνων.

Τα κριτήρια αυτά είναι προτάσεις οι οποίες μας δίνουν τους τρόπους με τους οποίους εξετάζουμε αν (ή αποδεικνύουμε ότι) δύο τρίγωνα είναι ίσα. Θα δεις πώς θα το κάνεις αυτό για όλα τα τρίγωνα, είτε δεν είναι ορθογώνια είτε είναι.

Οι προτάσεις της παραγράφου αυτής είναι αρκετές και πολύ σημαντικές, γι' αυτό πρόσεξέ τες!


Η παράγραφος 1.1 αποτελείται από τέσσερις (4) υποπαραγράφους:

α)  Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων.

β)  Ίσα τρίγωνα.

γ)  Κριτήρια ισότητας τριγώνων.

δ)  Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων.

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!