4ο μάθημα

Παράγραφος 1.5


Ομοιότητα


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις για την έννοια της ομοιότητας σχημάτων και θα δοθεί βαρύτητα στην ομοιότητα τριγώνων, όπου θα μάθεις το κριτήριο ώστε δύο τρίγωνα να είναι όμοια και τι προκύπτει όταν δύο τρίγωνα είναι όμοια.

Και σε αυτήν την παράγραφο θα χρειαστείς την έννοια του λόγου δύο ευθύγραμμων τμημάτων (παράγραφος 1.2, 2ο μάθημα).


Η παράγραφος 1.5 αποτελείται από δύο (2) υποπαραγράφους:

Α.  Όμοια πολύγωνα.

Β.  Όμοια τρίγωνα.

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!