2ο μάθημα

Παράγραφος 1.2


Λόγος ευθύγραμμων τμημάτων


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις για την έννοια του λόγου δύο ευθύγραμμων τμημάτων (λόγος = πηλίκο).

Ακόμη, θα μάθεις μερικές σημαντικές προτάσεις στα τρίγωνα, οι οποίες στηρίζονται στην έννοια του λόγου τμημάτων και σε παράλληλες ευθείες.

Μια παρένθεση από την Άλγεβρα είναι τι ονομάζουμε αναλογία (ισότητα δύο λόγων, δύο κλασμάτων δηλαδή) και ποιες είναι οι βασικές της ιδιότητες.


Η παράγραφος 1.2 αποτελείται από τέσσερις (4) υποπαραγράφους:

α)  Ίσα τμήματα μεταξύ παράλληλων ευθειών.

β)  Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ν ίσα τμήματα.

γ)  Η έννοια του λόγου δύο ευθύγραμμων τμημάτων.

δ)  Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα.

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!