3ο μάθημα

Παράγραφος 1.3


Θεώρημα του Θαλή


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις ένα από τα πιο διάσημα θεωρήματα της Γεωμετρίας: το θεώρημα του Θαλή.

Το θεώρημα αυτό στηρίζεται στην έννοια του λόγου ευθύγραμμων τμημάτων που έμαθες στην παράγραφο 1.2 (2ο μάθημα).

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!