1ο μάθημα

Κεφάλαιο 2


Τα βασικά γεωμετρικά σχήματα


Το κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνει όλες τις βασικές έννοιες της Γεωμετρίας, τις περισσότερες από τις οποίες γνώρισες ήδη στο Γυμνάσιο.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του κεφαλαίου είναι ότι παρουσιάζει όλες αυτές τις έννοιες σε αυστηρό μαθηματικό πλαίσιο, δηλαδή θα δεις πώς πραγματικά ορίζονται έννοιες τις οποίες ήδη είδες στο Γυμνάσιο, αλλά και νέες.

Πρόκειται για σημαντικό κεφάλαιο, διότι τις έννοιες που αναφέρει θα τις βλέπεις διαρκώς σε επόμενα σημεία της θεωρίας, καθώς και στις προτάσεις και θεωρήματά της.

Μάθε όλες τις έννοιες που θα δεις στο κεφάλαιο! Οι σημειώσεις που έκανα στο σχολικό βιβλίο θα σε βοηθήσουν να ξέρεις πού υπάρχει η κάθε έννοια και για τι μιλάει.


Το κεφάλαιο αποτελείται από είκοσι (20) παραγράφους:

2.1  Σημεία, γραμμές και επιφάνειες.

2.2  Το επίπεδο.

2.3  Η ευθεία.

2.4  Η ημιευθεία.

2.5  Το ευθύγραμμο τμήμα.

2.6  Μετατοπίσεις στο επίπεδο.

2.7  Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων.

2.8  Πράξεις μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων.

2.9  Μήκος ευθύγραμμου τμήματος. Απόσταση δύο σημείων.

2.10  Σημεία συμμετρικά ως προς κέντρο.

2.11  Ημιεπίπεδα.

2.12  Η γωνία.

2.13  Σύγκριση γωνιών.

2.14  Ευθεία κάθετη από σημείο σε ευθεία.

2.15  Πράξεις μεταξύ γωνιών.

2.16  Απλές σχέσεις γωνιών.

2.17  Έννοια και στοιχεία του κύκλου.

2.18  Επίκεντρη γωνία. Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου

2.19  Μέτρο τόξου και γωνίας.

2.20  Τεθλασμένη γραμμή. Πολύγωνο. Στοιχεία πολυγώνου.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!