2ο μάθημα

Κεφάλαιο 3


Τρίγωνα


Κυρίαρχο θέμα του κεφαλαίου είναι η ισότητα τριγώνων και τα κριτήρια ισότητας τριγώνων, τα οποία ήδη γνώρισες στην Γ' Γυμνασίου.

Δεν είναι το μόνο θέμα όμως, αφού θα μάθεις και άλλες έννοιες, θα δεις αρκετές προτάσεις και θεωρήματα, μαθαίνοντας στην πορεία πώς όλα αυτά σχετίζονται και συνεργάζονται με το θέμα της ισότητας τριγώνων.


Το κεφάλαιο αποτελείται από δεκαοκτώ (18) παραγράφους:

3.1  Στοιχεία και είδη τριγώνων.

3.2  1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων.

3.3  2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων.

3.4  3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων.

3.5  Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου.

3.6  Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.

3.7  Κύκλος. Μεσοκάθετος. Διχοτόμος.

3.8  Κεντρική συμμετρία.

3.9  Αξονική συμμετρία.

3.10  Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας.

3.11  Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.

3.12  Τριγωνική ανισότητα.

3.13  Κάθετες και πλάγιες.

3.14  Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου.

3.15  Εφαπτόμενα τμήματα.

3.16  Σχετικές θέσεις δύο κύκλων.

3.17  Απλές γεωμετρικές κατασκευές.

3.18  Βασικές κατασκευές τριγώνων.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!