3ο μάθημα

Παράγραφος 2.2


Διάταξη πραγματικών αριθμών


Η παράγραφος αυτή θέλει πολλή προσοχή, διότι η διάταξη στους πραγματικούς αριθμούς (ιδιότητες των ανισοτήτων) απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και έχει αρκετές λεπτομέρειες.

Αν, ίσως, στην Γ' Γυμνασίου είδες κάποιες από τις ιδιότητες της διάταξης, αρκετά πιθανό θεωρώ ότι τις είδες επιφανειακά, δεν αντιμετώπισες (αρκετά) από τα χαρακτηριστικά του θέματα. Εδώ, όμως, θα (πρέπει να) τις δεις σε λίγο μεγαλύτερο βάθος.

Πάτησε στην σχετική καρτέλα παρακάτω για να δεις τι θα μάθεις στην θεωρία και τι στην μεθοδολογία.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Το κυριότερο θέμα είναι οι ιδιότητες της διάταξης. Με απλά λόγια δηλαδή, ποιες κινήσεις - ενέργειες επιτρέπεται να κάνεις σε μία ανισότητα ή μεταξύ δύο ανισοτήτων.

Στο τεύχος θεωρίας - μεθοδολογίας (2ο μέρος της μελέτης σου) θα δεις όλες τις ιδιότητες της διάταξης οργανωμένες και με αναλυτική εξήγηση. Επίσης, θα δεις τέσσερις πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις, οι οποίες προηγούνται των ιδιοτήτων της διάταξης. Να μην πω πόσο πρέπει να τις προσέξεις, ε;

Τέλος, θα γνωρίσεις την έννοια του διαστήματος πραγματικών αριθμών, τις διάφορες περιπτώσεις του και πώς γράφεται - συμβολίζεται κατά περίπτωση.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4

Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο τεύχος ~ Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4ο τεύχος ~ Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!