6ο μάθημα


Ερωτήσεις κατανόησης κεφαλαίου 2


Οι ερωτήσεις κατανόησης έχουν στόχο να ελέγξουν κατά πόσο έχεις κατανοήσει την θεωρία του κεφαλαίου, ταυτόχρονα όμως και την εμπειρία που απέκτησες από την ενασχόλησή σου με τις ασκήσεις του. Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων είναι που θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις με επιτυχία τις ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται και σε τεστ - διαγωνίσματα - τελικές εξετάσεις, συνήθως με δύο τρόπους:

α)  ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» ή «Αληθής - Ψευδής πρόταση/ισχυρισμός».

β)  ερωτήσεις στις οποίες δίνονται 3 - 4 απαντήσεις (συνήθως 4) και πρέπει να επιλέξεις την σωστή.

Σε μία εξέταση που θα έχεις, είναι πιθανό να ζητείται και αιτιολόγηση της απάντησής σου. Συνήθως δεν ζητείται, αλλά επ' ουδενί μην στηρίζεσαι στην ελπίδα ότι δεν θα ζητηθεί αιτιολόγηση. Πάντα να αναζητάς την αιτιολόγηση σε τέτοιου είδους θέματα, είτε η εξέταση ζητήσει να γράψεις την αιτιολόγηση είτε όχι.

Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, τις ερωτήσεις κατανόησης του κεφαλαίου 2 θα τις δεις πλήρως αιτιολογημένες στο τεύχος που θα μελετήσεις στην συνέχεια.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!