2ο μάθημα

Παράγραφος 2.1


Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους


Η παράγραφος αυτή δεν περιλαμβάνει κάτι νέο σε σχέση με θέματα που είδες στο Γυμνάσιο.

Στην θεωρία του σχολικού βιβλίου γίνεται υπενθύμιση βασικών (αλλά ελάχιστων) θεμάτων Άλγεβρας που είδες στην Β' και Γ' (κυρίως) Γυμνασίου.

Επειδή η παράγραφος 2.1 έχει επαναληπτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρει στοιχεία θεωρίας τα οποία δεν έχεις ήδη διδαχθεί στο Γυμνάσιο, στο τεύχος της θεωρίας έδωσα βαρύτητα στην ανάλυση των αποδεικτικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε στις ασκήσεις. Τις μεθόδους αυτές είναι που πρέπει να καταλάβεις, διότι θα τις χρησιμοποιείς πολύ συχνά κατά την επίλυση αποδεικτικών ασκήσεων.

Στις ασκήσεις επίσης δεν θα δεις κάτι νέο, αφού αντιμετωπίζονται άνετα με ό,τι έχεις διδαχθεί στο Γυμνάσιο.

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Λύσεις ασκήσεων Τράπεζας Θεμάτων (θέμα Β)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!