1ο μάθημα

Παράγραφος 5.1


Εκθετική συνάρτηση


Στην παράγραφο αυτή θα γνωρίσεις μία νέα και βασική συνάρτηση, την εκθετική συνάρτηση, την οποία θα συναντήσεις πολλές φορές στα θέματα της Γ' Λυκείου. Η συνάρτηση αυτή θα αποτελέσει την βάση για την έννοια του λογάριθμου (παράγραφος 5.2, 2ο μάθημα) και της λογαριθμικής συνάρτησης (παράγραφος 5.3, 3ο μάθημα).

Πάτησε στις παρακάτω καρτέλες για να μάθεις περισσότερα.

  • Θεωρία - Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία και στην μεθοδολογία για τις ασκήσεις

Η θεωρία και η μεθοδολογία για τις ασκήσεις είναι συνυφασμένες σε αυτήν την παράγραφο. Θα μάθεις:

α)  πώς ορίζεται η εκθετική συνάρτηση και ποιες ιδιότητες έχει.

β)  πότε μια εξίσωση λέγεται εκθετική και πώς θα λύσεις μια εκθετική εξίσωση (υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις).

γ)  πότε μια ανίσωση λέγεται εκθετική και πώς θα λύσεις μια εκθετική ανίσωση (υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις).

δ)  πότε ένα σύστημα λέγεται εκθετικό και πώς θα λύσεις ένα εκθετικό σύστημα.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 1 ~ Εκθετικές εξισώσεις

Κατηγορία 2 ~ Εκθετικές ανισώσεις

Κατηγορία 3 ~ Εκθετικά συστήματα

Κατηγορία 4 ~ Γενικές ασκήσεις στην εκθετική συνάρτηση

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

Κατηγορία 1 ~ Εκθετικές εξισώσεις

Κατηγορία 2 ~ Εκθετικές ανισώσεις

Κατηγορία 3 ~ Εκθετικά συστήματα

Κατηγορία 4 ~ Γενικές ασκήσεις στην εκθετική συνάρτηση

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!