3ο μάθημα

Παράγραφος 5.3


Λογαριθμική συνάρτηση


Στην παράγραφο αυτή θα γνωρίσεις μία νέα και σημαντική συνάρτηση, την λογαριθμική συνάρτηση, την οποία θα συναντήσεις πολλές φορές στα θέματα της Γ' Λυκείου. Η συνάρτηση αυτή στηρίζεται στην έννοια του λογάριθμου, του νέου αριθμού που έμαθες στην παράγραφο 5.2  (2ο μάθημα).

Πάτησε στις παρακάτω καρτέλες για να μάθεις περισσότερα.

  • Θεωρία - Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία και στην μεθοδολογία για τις ασκήσεις

Η θεωρία και η μεθοδολογία για τις ασκήσεις είναι συνυφασμένες σε αυτήν την παράγραφο. Θα μάθεις:

α)  πώς ορίζεται η λογαριθμική συνάρτηση και ποιες ιδιότητες έχει.

β)  πότε μια εξίσωση λέγεται λογαριθμική και πώς θα λύσεις μια λογαριθμική εξίσωση (υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις).

γ)  πότε μια ανίσωση λέγεται λογαριθμική και πώς θα λύσεις μια λογαριθμική ανίσωση (υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις).

δ)  πότε ένα σύστημα λέγεται λογαριθμικό και πώς θα λύσεις ένα λογαριθμικό σύστημα.

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Κατηγορία 6 ~ Λογαριθμικές εξισώσεις.

Κατηγορία 7 ~ Λογαριθμικές ανισώσεις.

Κατηγορία 8 ~ Λογαριθμικά συστήματα.

Κατηγορία 9 ~ Γενικές ασκήσεις στην λογαριθμική συνάρτηση και τους λογάριθμους.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!