2ο μάθημα

Παράγραφος 3.2


Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες


Η παράγραφος αυτή φιλοξενεί πολύ σημαντικούς τύπους της Τριγωνομετρίας, σχέσεις δηλαδή οι οποίες συνδέουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη και συνεφαπτομένη. Με την βοήθεια αυτών θα δεις πώς θα κάνεις πράξεις σε αλγεβρικές παραστάσεις οι οποίες έχουν μέσα τους τριγωνομετρικούς αριθμούς, αλλά και πώς γενικότερα εφαρμόζονται σε θέματα Τριγωνομετρίας.

Πάτησε στις παρακάτω καρτέλες για να δεις περισσότερα.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Οι βασικοί τύποι που θα μάθεις, μαζί με τον τριγωνομετρικό κύκλο και τον πίνακα των τιμών των τριγωνομετρικών αριθμών βασικών γωνιών, αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της Τριγωνομετρίας και θα τα χρειάζεσαι διαρκώς.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 1 ~ Αποδεικτικές ασκήσεις στις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

Κατηγορία 2 ~ Ταυτότητες υπό συνθήκη στις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

Κατηγορία 3 ~ Εφαρμογές των βασικών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

Κατηγορία 1 ~ Αποδεικτικές ασκήσεις στις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

Κατηγορία 2 ~ Ταυτότητες υπό συνθήκη στις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

Κατηγορία 3 ~ Εφαρμογές των βασικών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!