1ο μάθημα

Παράγραφος 3.1


Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας


Η παράγραφος ξεκινάει υπενθυμίζοντας πώς ορίζονται οι τέσσερις τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωνίας, το ημίτονο, το συνημίτονο, η εφαπτομένη και η συνεφαπτομένη, σε ορθογώνιο τρίγωνο. Αυτό είναι αρκετό για να θυμηθείς πώς μπήκε η Τριγωνομετρία στην ζωή σου (στην Β' Γυμνασίου έγινε αυτό). Στην συνέχεια, όμως, θα δεις νέες έννοιες, οι οποίες είναι βασικές.

Πάτησε στις παρακάτω καρτέλες για να δεις περισσότερα.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

Τι θα μάθεις στην θεωρία

α)  Θα δεις υπενθυμίσεις για το πώς ορίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας σε ορθογώνιο τρίγωνο.

β)  Θα μάθεις για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας μεγαλύτερης των 360 μοιρών και αρνητικών γωνιών (ναι, υπάρχουν και τέτοιες γωνίες).

γ)  Θα μάθεις για τον τριγωνομετρικό κύκλο (ο οποίος είναι από τα πλέον βασικά και χρήσιμα εργαλεία της Τριγωνομετρίας) και πώς θα τον χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις.

δ)  Θα μάθεις για μία νέα μονάδα μέτρησης γωνιών, το ακτίνιο ή rad (δεν είναι και τόσο νέα βέβαια, αφού είχε ήδη αναφερθεί στην Β' Γυμνασίου) και πώς η μοίρα και το ακτίνιο, ως μονάδες μέτρησης γωνιών, συνδέονται μεταξύ τους.

ε)  Θα μάθεις για έναν πολύ σημαντικό πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τους τριγωνομετρικούς αριθμούς πέντε βασικών γωνιών: των 0, 30, 45, 60 και 90 μοιρών.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!