3ο μάθημα

Παράγραφος 3.3


Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος


Η παράγραφος αυτή περιλαμβάνει το κυριότερο θέμα του κεφαλαίου: θα μάθεις πώς θα λύσεις, με αλγεβρικό τρόπο, ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων.

Τα γραμμικά συστήματα είναι πολύ συνηθισμένα στις ασκήσεις των Μαθηματικών, επειδή μέσω αυτών βρίσκεις τις τιμές δύο αγνώστων σε μια άσκηση. Γενικώς τα συστήματα εξισώσεων είναι πολύ σημαντικά για τον ίδιο λόγο (θα γνωρίσεις και άλλα στο Λύκειο) και το να γνωρίζεις πώς θα λύσεις ένα σύστημα έχει την ίδια αξία με το να γνωρίζεις να λύνεις μια εξίσωση.


Η παράγραφος 3.3 αποτελείται από δύο υποπαραγράφους:

α)  Μέθοδος της αντικατάστασης

Θα μάθεις την πρώτη μέθοδο που θα σε βοηθήσει να λύσεις ένα γραμμικό σύστημα.

β)  Μέθοδος των αντίθετων συντελεστών

Θα μάθεις την δεύτερη (και πιο συνηθισμένη) μέθοδο για να λύσεις ένα γραμμικό σύστημα. Μάλιστα, η μέθοδος αυτή θα είναι η πρώτη σου σκέψη για να λύσεις ένα γραμμικό σύστημα.

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!