2ο μάθημα

Παράγραφος 2.2


Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις τι ονομάζουμε σύστημα γραμμικών εξισώσεων. Η γραφική επίλυση τέτοιου συστήματος, όμως, είναι κάτι το οποίο σχεδόν ποτέ δεν κάνουμε στις ασκήσεις.

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!