3ο μάθημα

Παράγραφος 2.3


Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις δύο βασικότατους τύπους της Τριγωνομετρίας και πώς αυτούς θα τους αξιοποιήσεις στις ασκήσεις.

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!