1ο μάθημα

Παράγραφος 2.1


Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω, με 0 ≤ ω ≤ 180


Στην παράγραφο αυτή:

α)  θα θυμηθείς πώς ορίστηκαν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας σε ορθογώνιο τρίγωνο (το έμαθες στην Β' Γυμνασίου).

β)  θα μάθεις πώς αυτοί επεκτείνονται και για γωνίες άνω των 90 μοιρών, με την βοήθεια ενός συστήματος συντεταγμένων.

γ)  θα μάθεις έναν πολύ βασικό πίνακα της Τριγωνομετρίας, ο οποίος δίνει τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των βασικών γωνιών 30, 45 και 60 μοιρών και θα τον συμπληρώσεις για τις γωνίες των 0, 90 και 180  μοιρών.

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!