3ο μάθημα

Παράγραφος 2.5


Ανισότητες. Ανισώσεις με έναν άγνωστο.


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις:

α)  για την διάταξη των αριθμών, δηλαδή ανισότητες μεταξύ αριθμών.

β)  για τις ιδιότητες της διάταξης, δηλαδή ποιες πράξεις/ενέργειες επιτρέπεται να κάνεις σε μία ανισότητα ή μεταξύ δύο ανισοτήτων.

Επίσης, θα δεις ξανά πώς θα λύσεις μια ανίσωση 1ου βαθμού (το ξέρεις ήδη από την Β' Γυμνασίου).


Η παράγραφος 2.5 αποτελείται από τρεις υποπαραγράφους:

Α.  Διάταξη πραγματικών αριθμών

Θα μάθεις τι σημαίνει «δύο αριθμοί είναι διατεταγμένοι», δηλαδή πώς ορίζεται αυτή η έννοια της διάταξης αριθμών.

Β.  Ιδιότητες της διάταξης

Θα μάθεις τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνεις σε μία ανισότητα ή μεταξύ δύο ανισοτήτων.

Γ.  Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο

Θα δεις ξανά πώς θα λύσεις μια ανίσωση 1ου βαθμού (είναι ήδη γνωστό από την Β' Γυμνασίου).

Οι σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο που έκανα θα σε κατευθύνουν τι αναφέρεται και πού και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!