1ο μάθημα

Παράγραφος 1


Ο κύκλος


Η παράγραφος αυτή είναι η πλουσιότερη και σημαντικότερη του κεφαλαίου, διότι:

α)  πέραν όσων βασικών στοιχείων θεωρίας αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, θα δεις πολλές και βασικές υπενθυμίσεις από την Γεωμετρία πάνω στον κύκλο και πώς όλα αυτά θα τα εφαρμόσεις στις ασκήσεις.

Στο τεύχος θεωρίας, να προσέξεις πολύ τις προτάσεις της Γεωμετρίας που σου υπενθυμίζω και πώς θα τις χρησιμοποιήσεις! Πρόκειται για χαρακτηριστικά ζητούμενα ασκήσεων.

β)  αν τεθεί κάποια άσκηση από αυτό το κεφάλαιο στις εξετάσεις, το πιθανότερο είναι ότι θα προέρχεται από εδώ.

Όσα θα διαβάσεις εδώ αφορούν θέματα που αναπτύσσονται στην παράγραφο 3.1 του σχολικού βιβλίου.


Οι ασκήσεις της παραγράφου 1 ταξινομήθηκαν σε τέσσερις (4) κατηγορίες:

1η κατηγορία ~ Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου.

2η κατηγορία ~ Η εξίσωση x^2 + y^2 + Ax + By + Γ = 0 (όπου Α, Β, Γ πραγματικοί αριθμοί ή παραμετρικές παραστάσεις).

3η κατηγορία ~ Εφαπτομένη κύκλου.

4η κατηγορία ~ Γενικές ασκήσεις στον κύκλο.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!