1ο μάθημα

Παράγραφος 1


Ο κύκλος


Η παράγραφος αυτή είναι η πλουσιότερη και σημαντικότερη του κεφαλαίου, διότι:

α)  πέραν όσων βασικών στοιχείων θεωρίας αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, θα δεις πολλές και βασικές υπενθυμίσεις από την Γεωμετρία πάνω στον κύκλο και πώς όλα αυτά θα τα εφαρμόσεις στις ασκήσεις.

Στο τεύχος θεωρίας, να προσέξεις πολύ τις προτάσεις της Γεωμετρίας που υπενθυμίζω και πώς θα τις χρησιμοποιήσεις! Πρόκειται για χαρακτηριστικά ζητούμενα ασκήσεων.

β)  αν τεθεί κάποια άσκηση από αυτό το κεφάλαιο στις εξετάσεις, το πιθανότερο είναι ότι θα προέρχεται από εδώ.

Όσα θα διαβάσεις εδώ αφορούν θέματα που αναπτύσσονται στην παράγραφο 3.1 του σχολικού βιβλίου.

Οι ασκήσεις της παραγράφου 1 ταξινομήθηκαν σε τέσσερις (4) κατηγορίες:

1η κατηγορία ~ Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου.

2η κατηγορία ~ Η εξίσωση x^2 + y^2 + Ax + By + Γ = 0 (όπου Α, Β, Γ πραγματικοί αριθμοί ή παραμετρικές παραστάσεις).

3η κατηγορία ~ Εφαπτομένη κύκλου.

4η κατηγορία ~ Γενικές ασκήσεις στον κύκλο.

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

1η κατηγορία ~ Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου.

2η κατηγορία ~ Η εξίσωση x^2 + y^2 + Ax + By + Γ = 0 (όπου Α, Β, Γ πραγματικοί αριθμοί ή παραμετρικές παραστάσεις).

3η κατηγορία ~ Εφαπτομένη κύκλου.

4η κατηγορία ~ Γενικές ασκήσεις στον κύκλο.

Λύσεις ασκήσεων Τράπεζας Θεμάτων (θέμα Β)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!