Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – Λύσεις θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Κατά την προετοιμασία σου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι εντελώς απαραίτητο να μελετάς και τα θέματα που τέθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Στην σελίδα αυτή θα βρεις:

•  τις επίσημες εκφωνήσεις, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας (και τις οποίες μπορείς να αποθηκεύσεις στον υπολογιστή σου).

•  τις αναλυτικότατες λύσεις των θεμάτων, κανονικών εξετάσεων (Ιουνίου) και επαναληπτικών εξετάσεων (Σεπτεμβρίου).

Θέλεις να αποκτήσεις το βιβλίο;

Όλες οι εκφωνήσεις και λύσεις διατίθενται, προαιρετικά, και σε έντυπη έγχρωμη μορφή, την οποία μπορείς να αποκτήσεις πληρώνοντας μόνο το κόστος εκτύπωσης και αποστολής.

Επειδή μόνο τα θέματα των ετών 2016 - 2023 εμπίπτουν στην παρούσα διδακτέα - εξεταστέα ύλη (σχ. έτος 2023 - 2024), στην σελίδα αυτή θα βρεις τις εκφωνήσεις και τις αναλυτικές λύσεις μόνο αυτών των ετών προς το παρόν.

Τα θέματα των ετών πριν το 2016 περιλαμβάνουν ασκήσεις οι οποίες είναι εκτός ύλης. Αφού γίνει το απαραίτητο ξεκαθάρισμα, θα δημοσιευθούν και αυτών των ετών οι λύσεις.

Για να αποθηκεύσεις τις επίσημες εκφωνήσεις των θεμάτων, πάτησε εδώ.

Πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τις λύσεις που θα δεις

Κατά προτίμηση σε συνεργασία με τον καθηγητή σου, τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορείς να τα μελετήσεις και αξιοποιήσεις με έναν από τους ακόλουθους τρόπους (συστήνω τον πρώτο):

1ος τρόπος - Να μελετήσεις τις αναλυτικές λύσεις

Γενικώς, είμαι υπέρ της προσεκτικής μελέτης λυμένων ασκήσεων ως απαραίτητο στάδιο της προετοιμασίας σου και τα θέματα των Πανελλαδικών δεν αποτελούν εξαίρεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το «Μαθηματικό στέκι» φιλοξενεί τόσες χιλιάδες αναλυτικότατα λυμένες ασκήσεις.

Μελετώντας τις αναλυτικές λύσεις, θα δεις:

•  ποια στοιχεία από την θεωρία συνθέτουν την λύση.

•  πώς συνδέονται τα ζητούμενα - ερωτήματα του θέματος.

•  πώς πρέπει και εσύ, κατά το δυνατόν, να παρουσιάσεις την λύση.

•  τις απαιτήσεις των θεμάτων και θα προσαρμόσεις αναλόγως την ένταση της προσπάθειάς σου.

2ος τρόπος - Να ξαναλύσεις τα θέματα

Στην περίπτωση αυτή, πριν πιάσεις να λύσεις θέματα Πανελλαδικών, ασχολήσου με αρκετά άλλα επαναληπτικά - συνδυαστικά θέματα! Μόνο έτσι θα μπορέσεις να θέσεις ένα ισχυρό υπόβαθρο, να εντοπίσεις κενά και αδυναμίες, ώστε να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις θέματα Πανελλαδικών με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Λύσεις θεμάτων

Αν θέλεις τις λύσεις συγκεκριμένου θέματος, τότε πάτησε στην καρτέλα του έτους που σε ενδιαφέρει.

  • 2023

  • 2022

  • 2021

  • 2020

  • 2019

  • 2018

  • 2017

  • 2016

2023 - Κανονικές εξετάσεις (Ιουνίου)

Θέμα Α    -    Θέμα Β    -    Θέμα Γ    -    Θέμα Δ

2023 - Επαναληπτικές εξετάσεις (Σεπτεμβρίου)

Θέμα Α    -    Θέμα Β    -    Θέμα Γ    -    Θέμα Δ

Ίσως, όμως, να σε βολεύει περισσότερο να μελετήσεις όλα τα θέματα Α ή όλα τα Β ή όλα τα Γ ή όλα τα Δ.

Ως προς τα θέματα Α, θα δεις τις πλήρεις τους απαντήσεις, δηλαδή:

•  θα δεις την πλήρη απόδειξη του ζητούμενου θεωρήματος, όπως αυτό αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο (και την παραπομπή στο πού βρίσκεται η απόδειξη στο σχολικό).

•  θα δεις την πλήρη διατύπωση του ζητούμενου ορισμού, όπως αυτός αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο (και την παραπομπή στο πού βρίσκεται ο ορισμός στο σχολικό).

•  θα δεις πλήρως αιτιολογημένες τις προτάσεις «Σωστό - Λάθος», όχι απλώς «σωστό» ή «λάθος». Πλήρης και αναλυτικότατη αιτιολόγηση!

>
Success message!
Warning message!
Error message!