Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΛΓΕΒΡΑ – Κεφάλαιο 5 – Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Το κεφάλαιο της εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης είναι το τελευταίο από τα σημαντικότατα θέματα που διδάσκονται στην Άλγεβρα της Β' Λυκείου.

Άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι δύο αυτές βασικότατες συναρτήσεις της Άλγεβρας συναντώνται πολύ συχνά στις ασκήσεις της Γ' Λυκείου, κυρίως μέσω των εκθετικών εξισώσεων και ανισώσεων, περισσότερο δε μέσω των ιδιοτήτων των λογάριθμων και των λογαριθμικών εξισώσεων και ανισώσεων.

Τα e-books θεωρίας περιλαμβάνουν ό,τι αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο, το αναλύουν διεξοδικά και το εμπλουτίζουν με παραδείγματα. Συνοδευτική μεθοδολογία για τις ασκήσεις θα σε κατευθύνει στο πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

Τα e-books ασκήσεων περιλαμβάνουν ασκήσεις λυμένες αναλυτικά, με υπενθυμίσεις και σημαντικά σχόλια.

Οι 355 λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου ταξινομήθηκαν σε εννέα (9) κατηγορίες και το θέμα κάθε κατηγορίας θα το βλέπεις στην περιγραφή που θα υπάρχει γι' αυτήν. Η προέλευση των ασκήσεων καταγράφεται στο τέλος κάθε ebook.

Πώς να μελετάς σωστά και αποτελεσματικά

Η σωστή σειρά στην μελέτη, είναι η εξής:

1.  Διάβαζε προσεκτικά ό,τι περιλαμβάνει η θεωρία.

2.  Διάβαζε προσεκτικά την μεθοδολογία των ασκήσεων.

3.  Μελέτα προσεκτικά τις αναλυτικά λυμένες ασκήσεις.

Αφού κάνεις τα παραπάνω (και με την σειρά που τα έγραψα, χωρίς να παραλείψεις κάποιο βήμα) και προετοιμαστείς σωστά, μετά πιάσε να λύσεις ασκήσεις!

Αν παραλείψεις κάποιο από τα παραπάνω βήματα ή αλλάξεις την σειρά, τότε τα αποτελέσματα από τις ασκήσεις που θα πιάσεις εσύ να λύσεις μάλλον δεν θα είναι αυτά που θα ήθελες.

Πρώτα να προετοιμάζεσαι σωστά,

μετά να πιάνεις να λύσεις ασκήσεις!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.1 ~ Εκθετική συνάρτηση

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  πώς ορίζεται η εκθετική συνάρτηση και ποιες ιδιότητες έχει.

2.  πώς θα λύσεις μια εκθετική εξίσωση.

3.  πώς θα λύσεις μια εκθετική ανίσωση.

4.  πώς θα λύσεις ένα εκθετικό σύστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.2 ~ Λογάριθμοι

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  πώς ορίζεται αυτός ο νέος αριθμός που ονομάζεται λογάριθμος.

2.  ποιες είναι οι ιδιότητες των λογάριθμων, με εκτενή ανάλυσή τους.

3.  πώς ορίζεται ο δεκαδικός λογάριθμος logx και ποιες είναι οι ιδιότητές του.

4.  πώς ορίζεται ο νεπέριος λογάριθμος lnx και ποιες είναι οι ιδιότητές του.

5.  τον τύπο αλλαγής βάσης των λογάριθμων.

6.  πώς θα χρησιμοποιήσεις τις ιδιότητες των λογάριθμων στις ασκήσεις.

Χρειάζεσαι βοήθεια;

Αν δυσκολευτείς σε κάποια άσκηση ή στην θεωρία, μην ξεχνάς ότι είμαι εδώ για να σε βοηθήσω!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.3 ~ Λογαριθμική συνάρτηση

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  πώς ορίζεται η λογαριθμική συνάρτηση και ποιες ιδιότητες έχει.

2.  πώς θα λύσεις μια λογαριθμική εξίσωση.

3.  πώς θα λύσεις μια λογαριθμική ανίσωση.

4.  πώς θα λύσεις ένα λογαριθμικό σύστημα.

>
Success message!
Warning message!
Error message!