Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΛΓΕΒΡΑ – Κεφάλαιο 6 – Βασικές έννοιες των συναρτήσεων

Το τελευταίο (και πολύ σημαντικό!) κεφάλαιο της Άλγεβρας στην Α' Λυκείου, είναι οι συναρτήσεις. Θα μάθεις βασικά στοιχεία που τις αφορούν και θα συνεχίσεις να τα εμπλουτίζεις στην Β' Λυκείου.

Οι συναρτήσεις είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα των Μαθηματικών και εδώ θα δεις να εφαρμόζονται πολλά από όσα διδάχθηκες στα προηγούμενα κεφάλαια.

Τα e-books θεωρίας περιλαμβάνουν ό,τι αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο, το αναλύουν διεξοδικά και το εμπλουτίζουν με παραδείγματα. Συνοδευτική μεθοδολογία για τις ασκήσεις θα σε κατευθύνει στο πώς θα αντιμετωπίσεις χαρακτηριστικά θέματα ασκήσεων.

Τα e-books ασκήσεων περιλαμβάνουν τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου λυμένες αναλυτικά, με υπενθυμίσεις και σημαντικά σχόλια.

Πώς να μελετάς σωστά και αποτελεσματικά

Η σωστή σειρά στην μελέτη, είναι η εξής:

1.  Διάβαζε προσεκτικά ό,τι περιλαμβάνει η θεωρία.

2.  Διάβαζε προσεκτικά την μεθοδολογία των ασκήσεων.

3.  Μελέτα προσεκτικά τις αναλυτικά λυμένες ασκήσεις.

Αφού κάνεις τα παραπάνω (και με την σειρά που τα έγραψα, χωρίς να παραλείψεις κάποιο βήμα) και προετοιμαστείς σωστά, μετά πιάσε να λύσεις ασκήσεις!

Αν παραλείψεις κάποιο από τα παραπάνω βήματα ή αλλάξεις την σειρά, τότε τα αποτελέσματα από τις ασκήσεις που θα πιάσεις εσύ να λύσεις μάλλον δεν θα είναι αυτά που θα ήθελες.

Πρώτα να προετοιμάζεσαι σωστά,

μετά να πιάνεις να λύσεις ασκήσεις!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.1 ~ Η έννοια της συνάρτησης

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  τι ονομάζουμε συνάρτηση και ποιες είναι οι βασικές έννοιες που αφορούν μια συνάρτηση.

2.  πώς θα βρεις το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης.

3.  ποιες συναρτήσεις ονομάζονται διπλού τύπου (γενικώς, συναρτήσεις οι οποίες ορίζονται με κλάδους) και ποια στοιχεία τις αφορούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.2 ~ Γραφική παράσταση συνάρτησης

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις:

1.  πώς ορίζονται οι συντεταγμένες σημείων στο επίπεδο και ποιες είναι οι βασικές ονομασίες που συνοδεύουν αυτήν την έννοια.

2.  πώς θα υπολογίσεις την απόσταση δύο σημείων στο επίπεδο, όταν γνωρίζεις τις συντεταγμένες τους και αναλόγως της θέσης τους.

3.  ποιες είναι οι βασικές συμμετρίες των σημείων στο επίπεδο και ποιες σχέσεις δημιουργούν για τις συντεταγμένες.

4.  τι ονομάζουμε γραφική παράσταση μιας συνάρτησης.

5.  πώς θα βρεις τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης με τους άξονες x'x και y'y.

6.  πώς θα βρεις τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης είναι πάνω ή κάτω από τον άξονα x'x.

7.  πώς θα βρεις τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων δύο συναρτήσεων.

8.  πώς θα βρεις τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης είναι πάνω ή κάτω από την γραφική παράσταση μιας άλλης συνάρτησης.

Χρειάζεσαι βοήθεια;

Αν δυσκολευτείς σε κάποια άσκηση ή στην θεωρία, μην ξεχνάς ότι είμαι εδώ για να σε βοηθήσω!

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.3 ~ Η συνάρτηση f(x)=αx+β

  • Θεωρία

  • Ασκήσεις

Στην θεωρία θα μάθεις για την πρώτη βασική συνάρτηση, την ευθεία. Συγκεκριμένα, θα μάθεις:

1.  τι είναι και πώς ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (λέγεται και κλίση της ευθείας).

2.  πώς θα σχεδιάσεις μια ευθεία σε σύστημα συντεταγμένων.

3.  πώς θα βρεις την σχετική θέση δύο ευθειών.

>
Success message!
Warning message!
Error message!