2ο μάθημα

Παράγραφος 6.2


Γραφική παράσταση συνάρτησης


Πολύ σημαντική παράγραφος, με πλούσια και σημαντική θεματολογία στις συναρτήσεις!

Και εδώ, η θεωρία και η μεθοδολογία για τις ασκήσεις είναι συνυφασμένες. Έτσι, στην άκρως σημαντική θεωρία αυτής της παραγράφου:

α)  θα θυμηθείς πώς ορίζονται οι συντεταγμένες στο επίπεδο (θέμα ήδη γνωστό από το Γυμνάσιο).

β)  θα μάθεις για βασικές συμμετρίες σημείων ως προς τους άξονες και την αρχή των αξόνων σε ένα σύστημα συντεταγμένων.

γ)  θα μάθεις πώς υπολογίζεται η απόσταση δύο σημείων του επιπέδου, καθώς και για βασικές αποστάσεις σημείων από τους άξονες και την αρχή των αξόνων.

δ)  θα μάθεις τι ονομάζουμε γραφική παράσταση μιας συνάρτησης και βασικότατα θέματα που την αφορούν, θέματα πολύ χαρακτηριστικά στις ασκήσεις.

Στο (δ) ειδικότερα, θα μάθεις πώς θα βρεις:

Ι.  τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης με τους άξονες x'x και y'y.

ΙΙ.  τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση είναι πάνω ή κάτω από τον άξονα x'x.

ΙΙΙ.  τα κοινά σημεία δύο γραφικών παραστάσεων.

IV.  τα διαστήματα στα οποία μία γραφική παράσταση είναι πάνω ή κάτω από μία άλλη γραφική παράσταση.

Τέλος, θα μάθεις πώς θα αξιοποιήσεις το γεγονός ότι ένα σημείο του επιπέδου είναι σημείο μιας γραφικής παράστασης.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4

Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο τεύχος ~ Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4ο τεύχος ~ Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!