1ο μάθημα

Παράγραφος 1.1


Γραμμικά συστήματα


Με βάση τις (εγκληματικές!) αφαιρέσεις που έγιναν στην ύλη του κεφαλαίου αυτού για το σχολικό έτος 2023 - 2024, στην παράγραφο 1.1 θα δεις θέματα τα οποία είναι ήδη γνωστά από την Γ' Γυμνασίου και την Α' Λυκείου.

Το βασικότερο που πρέπει να αποκομίσεις είναι πώς να λύνεις ένα γραμμικό σύστημα 2x2. Είναι κάτι που θα χρειαστείς πάρα πολλές φορές στις ασκήσεις των Μαθηματικών και από τα πλέον βασικά εργαλεία για την Γ' Λυκείου.

Πάτησε στις παρακάτω καρτέλες για να δεις περισσότερα.

  • Θεωρία

  • Μεθοδολογία

  • Λυμένες ασκήσεις

Τι θα μάθεις στην θεωρία

Στην αρχή, υπενθυμίζονται τα εξής:

1.  Θέματα περί συντεταγμένων σημείων στο επίπεδο.

2.  Ποιας μορφής εξίσωση ονομάζεται γραμμική και σημαντικά στοιχεία για τις ευθείες, διότι θέματα στα γραμμικά συστήματα χρειάζονται στοιχεία από την θεωρία των ευθειών (και αντίστροφα όμως: σε θέματα ευθειών πολλές φορές χρειάζονται τα συστήματα).

3.  Πώς θα λύσεις ένα γραμμικό σύστημα 2x2 με τις μεθόδους που έμαθες στην Γ' Γυμνασίου.

Στην συνέχεια, θα μάθεις:

1.  Μία νέα μέθοδο επίλυσης γραμμικών συστημάτων, την μέθοδο των οριζουσών, και σε ποιες περιπτώσεις θα την χρησιμοποιήσεις.

Η μέθοδος αυτή, αν και είναι εκτός ύλης κατά το σχολικό έτος 2023 - 2024 (εγκληματικό λάθος!), συστήνω έντονα να την μάθεις, διότι είναι πολύ βοηθητική σε κάποια λεπτά θέματα γραμμικών συστημάτων.

2.  Πότε ένα γραμμικό σύστημα 2x2 ονομάζεται παραμετρικό και πώς θα το λύσεις.

Και αυτό το θέμα είναι εκτός ύλης κατά το σχολικό έτος 2023 - 2024 (εγκληματικό λάθος!), αλλά συστήνω έντονα να το μελετήσεις, διότι σίγουρα θα συναντήσεις παραμετρικό γραμμικό σύστημα κάποια στιγμή στις ασκήσεις.

3.  Πώς θα λύσεις γραμμικό σύστημα 3x3.

Και αυτό το θέμα είναι εκτός ύλης κατά το σχολικό έτος 2023 - 2024 (εγκληματικό λάθος!), αλλά συστήνω έντονα να το μελετήσεις, διότι σίγουρα θα συναντήσεις γραμμικό σύστημα 3x3 κάποια στιγμή στις ασκήσεις.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 1 ~ Γραμμικά συστήματα 2x2

Κατηγορία 2 ~ Συστήματα και ορίζουσες: λύση και διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2x2

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!