2ο μάθημα

Παράγραφος 1.2


Μη γραμμικά συστήματα


Στην παράγραφο αυτή θα μάθεις ποια συστήματα λέγονται μη γραμμικά και πώς θα λύσεις ένα μη γραμμικό σύστημα.

Τα μη γραμμικά συστήματα θέλουν περισσότερη προσοχή και είναι εντελώς απαραίτητο να γνωρίζεις καλά πώς θα λύσεις διάφορα είδη εξισώσεων που έχεις δει ως τώρα, αφού αυτό προκύπτει πολλές φορές κατά την διαδικασία επίλυσης του συστήματος.

Να προσέξεις πολύ τα εξής:

α)  τις γενικές παρατηρήσεις που υπάρχουν στο τεύχος θεωρίας, διότι αφορούν γενικώς τα συστήματα.

β)  πώς θα λύσεις σύστημα, γραμμικό ή μη, στο οποίο υπάρχει ένας άγνωστος, αλλά περισσότερες από μία εξισώσεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα συναντήσεις αρκετές φορές στις ασκήσεις.

Προσοχή!

Η παράγραφος αυτή είναι εκτός ύλης κατά το σχολικό έτος 2023 - 2024!

Αν και η αφαίρεσή της από την διδακτέα ύλη είναι εγκληματικό λάθος, μάθε καλά όσα θα διαβάσεις εδώ, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσεις μη γραμμικό σύστημα σε κάποια άσκηση!

Οι λυμένες ασκήσεις ταξινομήθηκαν ως εξής:

Κατηγορία 3 ~ Μη γραμμικά συστήματα

Κατηγορία 4 ~ Γενικές ασκήσεις στα συστήματα

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.


Κατηγορία 3 ~ Μη γραμμικά συστήματα

Κατηγορία 4 ~ Γενικές ασκήσεις στα συστήματα

1ο μέρος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο μέρος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο μέρος ~ Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!