5ο μάθημα


Γενικές ασκήσεις στο κεφάλαιο


Οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου συνδυάζουν όσα έμαθες στην θεωρία και είδες στις επιμέρους κατηγορίες ασκήσεων. Μέσω των διαφόρων ερωτημάτων τους θα δεις πώς γίνονται αυτοί οι συνδυασμοί και θα αποκτήσεις μία πολύ καλή εικόνα των θεμάτων που μπαίνουν σε μια εξέταση.

Αρκετές από τις ασκήσεις ασχολούνται με χαρακτηριστικά θέματα που είδες στην έννοια της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης (Άλγεβρα Α' Λυκείου, κεφάλαιο 6, παράγραφος 6.2). Ως προς την σχετική θεωρία δεν υπάρχει κάτι νέο · απλώς, θα δεις πώς τα είδη εξισώσεων που έμαθες σε αυτό το κεφάλαιο δίνουν τις απαντήσεις στα ζητούμενα.

Πρόσεξε τις ασκήσεις και ως προς τον τρόπο παρουσίασης της λύσης. Σου δείχνουν πώς θα πρέπει και εσύ να κάνεις την σχετική παρουσίαση.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!