1ο μάθημα

Παράγραφος 3.1


Εξισώσεις 1ου βαθμού


Στην παράγραφο αυτή, η θεωρία και η μεθοδολογία για τις ασκήσεις είναι συνυφασμένες.

α)  Θα ξαναδείς βασικές έννοιες στις εξισώσεις γενικώς: τι ονομάζουμε ρίζα μιας εξίσωσης, πότε μια εξίσωση λέμε ότι είναι ταυτότητα και πότε αδύνατη.

β)  Θα ξαναδείς πώς θα λύσεις μια εξίσωση 1ου βαθμού (είναι ήδη γνωστό από την Β' Γυμνασίου), είτε αυτή έχει κλάσματα είτε δεν έχει.

γ)  Θα μάθεις για τις λεγόμενες παραμετρικές εξισώσεις 1ου βαθμού και πώς θα λύσεις τέτοια εξίσωση.

Στο (γ) θα μάθεις ότι η διαδικασία επίλυσης μιας παραμετρικής εξίσωσης 1ου βαθμού αποκαλείται διερεύνηση.

δ)  Θα μάθεις για εξισώσεις με απόλυτες τιμές και πώς θα λύσεις τέτοια εξίσωση.

Οι περιπτώσεις που θα δεις στο (δ) είναι δύο:

Ι.  πώς θα λύσεις εξίσωση η οποία έχει μόνο μία απόλυτη τιμή.

ΙΙ.  πώς θα λύσεις εξίσωση η οποία έχει δύο απόλυτες τιμές.

Διδακτικό υλικό

1

Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2

Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:

Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4

Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

1ο τεύχος ~ Σημειώσεις στο σχολικό βιβλίο

Μάθε τι αναφέρεται και πού στην θεωρία, ποια σημεία της χρειάζονται περισσότερη προσοχή, κάνε χρήσιμες σημειώσεις και συμπληρώσεις, δες ποιες είναι βασικές ασκήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να λύνεις με άνεση.

2ο τεύχος ~ Αναλυτική θεωρία και μεθοδολογία

Διάβασε και μάθε την θεωρία όπως πρέπει:


Με αναλυτική παρουσίαση και πολύ καλύτερη επεξήγηση, οργανωμένα, με  αρκετά συνοδευτικά παραδείγματα.

3ο τεύχος ~ Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Μελέτησε προσεκτικά τις λύσεις των ασκήσεων!

Είναι αναλυτικές και συνοδεύονται από σχόλια ή υπενθυμίσεις (όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο).

4ο τεύχος ~ Περισσότερες λυμένες ασκήσεις

Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου δεν επαρκούν.

Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και εικόνες σου με τις ασκήσεις που επέλεξα και έλυσα αναλυτικά. Σε πολλές εξ αυτών θα βρεις και χρήσιμα σχόλια ή υπενθυμίσεις.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!