Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ/ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – Κεφάλαιο 1 – Γεωμετρία

Συνεχίζοντας από τις δύο προηγούμενες τάξεις την πρώτη, «απαλή» επαφή με την Γεωμετρία, στο κεφάλαιο αυτό θα δεις ένα από τα βασικότερα της θέματα: την ισότητα τριγώνων, πώς δηλαδή θα εξετάσεις αν δύο τρίγωνα είναι ίσα (και τι προκύπτει στην συνέχεια από αυτό).

Άλλα σημαντικά θέματα είναι το θεώρημα του Θαλή και η ομοιότητα σχημάτων (κυρίως τριγώνων).

Εμπλούτισε το σχολικό βιβλίο με τις σημειώσεις που θα δεις

Για να σε βοηθήσω στην καλύτερη οργάνωση, μελέτη και κατανόηση όσων θα δεις στο κεφάλαιο, έχω εμπλουτίσει το σχολικό βιβλίο με πολύ χρήσιμες σημειώσεις σε κάθε παράγραφό του.

Στις σημειώσεις αυτές θα δεις:

  τους ορισμούς, ιδιότητες και προτάσεις που έχει η θεωρία, με τίτλους οι οποίοι θα σε βοηθούν να καταλαβαίνεις τι αναφέρει κάθε τμήμα της θεωρίας.

  επισημάνσεις στα στοιχεία εκείνα της θεωρίας τα οποία χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

  σχόλια σε κρίσιμα σημεία της θεωρίας.

  επισήμανση των βασικότερων ασκήσεων που πρέπει να μπορείς να λύνεις με άνεση.

Για να δεις και να κάνεις τις σημειώσεις αυτές, πάτησε στον τίτλο της παραγράφου που σε ενδιαφέρει.

>
Success message!
Warning message!
Error message!